От къде произлиза думата „Кафе“?

Историята на самото растение кафе е доста стара, тъй като пътя му минал през целия свят от Източна Африка до Близкия изток, през Европа и чак до Северна и Южна Америка и Азия. Етимологията на английската дума Coffee ни разкрива малко от това пътуване, което решихме, че е изключително интересно.

COFFEE на английски идва от датската дума KOFFIE, което произлиза от турското KAHVE, което води началото си от арабската дума QAHWA, която е съкратена от QAHHWAT AL-BUN, което означава“Вино от зърно“